• “Het was heel informatief en we werden uitgedaagd om op een andere manier te gaan denken.”

  • "Aandacht voor het (weer) voelen van het eigen lichaam bij degene met dementie versterkt het gevoel van welbevinden en verminderd onrust (bijvoorbeeld door massage)."

  • "Kijk naar veranderingen in wensen en kunnen.
    Eenmaal vastgesteld beleid hoeft niet tot in lengte van dagen op te gaan."

  • “Fijn dat er zoveel interactie was. De voorbeelden vanuit de filmpjes zorgden voor goede gespreksstof.”

  • "Maatwerk is belangrijk bij vrijheid en veiligheid. Wat voor de één geschikt is, is voor de ander ongeschikt."

  • "Besteed ook aandacht aan het levensverhaal van degene met dementie en pas hier de zorg op aan."

Agenda

Een bijeenkomst bijwonen

Een bijeenkomst organiseren

Vrijheid en veiligheid bij dementie

Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg.

De onrustband wordt nauwelijks meer toegepast. Gelukkig. Toch zijn er nog veel andere vormen van vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg. Zowel in het verpleeghuis als thuis. Kan dat minder?

Wat als  iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Of zich niet wil (laten) verzorgen? Of de hele nacht onrustig is? Of dag en nacht omkeert? Zijn er dan manieren om goede zorg te verlenen én iemand zo veel mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten houden?

 

Dialoogbijeenkomsten

Vrijheid en veiligheid bij dementie kunnen worden vergroot als dilemma’s worden besproken en nieuwe inzichten worden gedeeld.  Daarom ontwikkelden Alzheimer Nederland, IDé -Innovatiekring Dementie en LOC Zeggenschap in zorg samen een twee uur durende dialoogbijeenkomst. Zo’n bijeenkomst kan eenvoudig via deze website worden georganiseerd. Door bijvoorbeeld zorginstellingen, Alzheimer Cafés, gemeenten, wijkteams en cliëntenraden.

Iedereen die te maken heeft met dementie kan een bijeenkomsten bijwonen. Via filmpjes worden praktijkvoorbeelden en mogelijke oplossingen geschetst. Deelnemers gaan onder begeleiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek. Om samen te onderzoeken wat vrijheid en veiligheid betekent voor mensen met dementie, mantelzorgers, naasten, verzorgenden, behandelaars, beleidsmakers en andere betrokkenen.

Wilt u een bijeenkomst organiseren? Hier leest u hoe u dat kunt doen.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? Klik dan hier voor meer informatie of ga direct naar de agenda.

Waardevol

De filmpjes die u tijdens de bijeenkomsten gaat zien en die leiden tot gespreksstof, zijn speciaal ontwikkeld. Hieronder een impressie.

Bekijk alle trailers door op de plaatjes te klikken

Aanstaande bijeenkomsten

2

juni

2016

Verpleeghuis: mensen met dementie en/of hun naasten

19.00 uur - 21.00 uur uur

Frankelandgroep

Sint Liduinastraat 10, 3117 CS Schiedam

Organisatie: Frankelandgroep, locatie Schiewaegh

7

juni

2016

Ieder die betrokken is bij de zorg voor mensen met dementie

15.00 uur - 17.00 uur uur

Wijksteunpunt "De Lindehof"

Graaf Willemstraat 27, 1718 BN Hoogwoud

Organisatie: Geriant

16

juni

2016

Verpleeghuis: mensen met dementie en/of hun naasten

19.00 uur - 21.00 uur uur

Frankelandgroep

Sint Liduinastraat 10, 3117 CS Schiedam

Organisatie: Frankelandgroep, locatie Frankeland

Bekijk de volledige agenda