Agenda

Een bijeenkomst bijwonen

Een bijeenkomst organiseren

Contact met deelnemers

Contactmomenten

Deelnemers kunnen zich via deze website informeren en inschrijven voor uw bijeenkomst. Zij ontvangen automatisch een bevestiging van de aanmelding. Er zijn enkele gevallen waarin we u vragen zelf contact op te nemen met de deelnemers:

Reminder voorafgaand aan de bijeenkomst

Uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u de deelnemers een reminder sturen van de bijeenkomst, hiervoor kunt u onderstaand tekstvoorstel gebruiken.

Limiet deelnemers overschreden

Na afloop van de bijeenkomst

Veel deelnemers zullen door de bijeenkomst aan het denken zijn gezet. Na de bijeenkomst kunt u onderstaande folder meegeven over het onderwerp vrijheid & veiligheid bij dementie, waaraan u ook uw eigen informatie kunt toevoegen. We willen u daarnaast vragen de deelnemers via een e-mail uit te nodigen hun ervaringen te delen via een online vragenformulier zodat wij én de gespreksleiders de bijeenkomsten kunnen blijven verbeteren. Hartelijk dank daarvoor!

De folder met tips kunt u na de bijeenkomst uitdelen zodat de deelnemer er op een ander moment gebruik van kan maken. De folder is door uzelf in kleur dubbelzijdig uit te printen. Daarna kunt u het vouwen tot een handzaam a5 formaat. Er is ook een versie van beschikbaar die u online aan uw bezoekers kunt aanbieden.

Contact met deelnemers - Downloads

Tekstvoorstel reminder

Uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u de deelnemers een reminder sturen

Download

Tekstvoorstel bericht plaatsing op reservelijst

Stuur deelnemers die op de reservelijst zijn gezet persoonlijk een bericht

Download

Tekstvoorstel bericht vrijgekomen plaatsen

Stuur deelnemer(s) van de reservelijst een e-mailbericht sturen met de mogelijkheid om alsnog naar de bijeenkomst te komen

Download

Tekstvoorstel bericht definitief geen plaats

Bericht met verwijzing naar alternatieven: andere bijeenkomsten of mogelijk volgende bijeenkomst.

Download

Praktische tips (printversie)

Een folder met tientallen tips rond veiligheid en vrijheid bij dementie, om aan de bezoekers mee te geven na de bijeenkomst.

Download

Praktische tips (webversie)

Dezelfde folder met tips, in een versie die u online met uw bezoekers kunt delen.

Download

Tekstvoorstel invullen evaluatieformulier

Na afloop van de bijeenkomst kunt u deelnemers via een mail verzoeken het online evaluatieformulier in te vullen

Download