Agenda

Een bijeenkomst bijwonen

Een bijeenkomst organiseren

Overzicht stappen

De verschillende stappen

Het organiseren van een bijeenkomst gaat in stappen. Hier lichten we die toe. Via ‘profiel en bijeenkomsten’ kunt u direct de stappen doorlopen.

Stap 1: plaats uw bijeenkomst op deze website

In de eerste stap maakt u een bijeenkomst aan. U vult de details in van de bijeenkomst, zoals de locatie, het aantal deelnemers, de specifieke doelgroep etc. Nadat alle stappen doorlopen zijn, publiceert u bij stap 5 de bijeenkomst op deze website. Vanaf dat moment kunnen deelnemers zich inschrijven via de agenda.

Stap 2: vind een gespreksleider

In een overzicht vindt u de gespreksleiders die zijn getraind voor deze bijeenkomsten. U kunt een gespreksleider kiezen op basis van de verschillende profielen en/of de reisafstand. Nadat u de stappen op deze website hebt gevolgd, heeft u contact met de gespreksleider om een aantal praktische zaken door te nemen. U kunt zelf contact opnemen. De gespreksleider krijgt echter een automatisch bericht: het kan dus ook zijn dat hij of zij u voor is.

Stap 3: sluit een overeenkomst met de gespreksleider

Stap 3 betreft de afspraken die u en de gespreksleider overeenkomen. Die worden zowel door u als de gespreksleider ondertekend.

Stap 4: raadpleeg en download documenten

Bij stap 4 vindt u documenten die behulpzaam zijn bij het organiseren en promoten van de bijeenkomst zoals een draaiboekje, de uitnodiging, een nieuwsbericht etc. Tevens vindt u tekstvoorstellen voor communicatie met de deelnemers nadat zij zich voor uw bijeenkomst hebben aangemeld. Deze documenten kunt u ook terugvinden onder de tabs 'Promotie bijeenkomst' en 'Contact met deelnemers'. 

Stap 5: publiceer de bijeenkomst

U besluit hier de bijeenkomst te publiceren op de website. Het staat u vrij om dat direct te doen of daar nog even mee te wachten.

Stap 6: Na afloop

Graag willen we van u weten hoe het organiseren van een bijeenkomst hebt ervaren. We nodigen u daarom uit dat aan ons kenbaar te maken via het online evaluatieformulier voor organisatoren. We willen u daarnaast vragen de deelnemers via een e-mail uit te nodigen hun ervaringen te delen, ook via een online vragenformulier speciaal voor deelnemers, zodat wij samen met de gespreksleiders de bijeenkomsten kunnen blijven verbeteren. Hartelijk dank daarvoor!